Aanpak

Zo vitaliseren wij jouw organisatie

Wij voeren met onze opdrachtgevers de juiste strategie, voeren een gerichte screening uit op basis van fysieke- en mentale gezondheid en volgen dit op met een maatwerk gericht implementatieplan waarbij onze adviseurs de juiste sturing geven om tot het gewenste resultaat te komen.

 

 

Op deze afbeelding staat een medewerker van The Vital Company die een hap van een citroen neemt. Een van onze slogans is bite the lemon.
keyboard_arrow_right

01

Strategie

The Vital Company voert de gewenste strategie om te komen tot het gewenste resultaat. Hierbij wordt er vooral aandacht besteedt aan het stellen van de juiste kaders om een goed vertrekpunt te realiseren.

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Waar wil de organisatie naar toe in het kader van goed werkgeverschap?
  • Welke kaders en uitgangspunten zijn er vanuit directie en/of HR inzake het personeelsbeleid?

02

Screening

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van fysieke- en mentale belastbaarheid waarbij evt. gezondheids- en/of arbeidsrisico’s inzichtelijke worden gemaakt. Belangrijk onderdeel is de persoonlijke oprechte aandacht voor de medewerker, daarom is het persoonlijke adviesgesprek altijd een integraal onderdeel van onze werkwijze.

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Welke doelen zijn er bepaald of worden bepaald en welke tools zijn er aanwezig of nodig?
  • Met welke “verplichtingen”, bijv. in het kader van ARBO/RI&E, dient rekening gehouden te worden?

03

Sturing

De gekozen strategie en de uitkomsten van de screening worden opgevolgd door een maatwerkgericht implementatieplan waarbij onze adviseurs de juiste sturing geven om tot het gewenste resultaat te komen. The Vital Company bepaalt in gezamenlijkheid welke activiteiten en interventies (op themaniveau) er worden ingezet om verankering en borging te stimuleren.

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Welke uitkomsten vanuit de strategie en screening worden meegenomen in het eerste concept plan van aanpak welke moet leiden tot een implementatieplan?
  • Welke zaken worden periodiek uitgevoerd en geëvalueerd?
  • Welke zaken worden geborgd inzake het implementatieplan?