Diensten

Jouw vitale organisatie

Onze doelen zijn helder: vroegtijdig opsporen van fysieke en mentale gezondheids-, arbeids- en belastbaarheidsrisico’s. We voorkomen onnodig uitval en bevorderen bewustwording en vitaliteit. Belangrijker nog, we zetten in op eigen regie en zelfverantwoordelijkheid. Samen bouwen we aan jouw welzijn en succes.

keyboard_arrow_right

Strategische sessie

Tijdens deze sessie bespreekt een adviseur van The Vital Company met jouw organisatie zaken als goed werkgeverschap, strategische personeelsplanning en behoeften van medewerkers. Het resultaat is een plan om vitaliteit binnen jouw organisatie te verankeren.

PMO

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in de fysieke- en mentale gezondheid van medewerkers. Een PMO bestaat bij The Vital Company altijd uit het uitsturen van één of meerdere thema gerelateerde vragenlijsten, een fysiek onderzoek en een adviesgesprek over de gemeten waarden en resultaten. Doelen van een PMO staan verderop weergegeven.

PAGO

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is een onderzoek gericht op verkrijgen van inzicht in de fysieke- en mentale gezondheid van medewerkers, meer specifiek: arbeid gerelateerd. Een PAGO bestaat bij The Vital Company altijd uit het uitsturen van één of meerdere thema gerelateerde vragenlijsten, een fysiek onderzoek met minimaal één arbeidsgezondheidskundige toevoeging en een adviesgesprek over de gemeten waarden en resultaten. Doelen van een PAGO staan verderop weergegeven.

TBO

Een taakbelastbaarheidsonderzoek (TBO) is een onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in de fysieke- en mentale belastbaarheid van medewerkers, meer specifiek: taak gerelateerd. Een TBO bestaat bij The Vital Company altijd uit het uitsturen van één of meerdere thema gerelateerde vragenlijsten, een fysiek onderzoek met minimaal één fysieke en mentale toevoeging en een adviesgesprek over de gemeten waarden en resultaten. Doelen van een TBO staan verderop weergegeven.

PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in de mentale gezondheid- en belastbaarheid van medewerkers. Een PSA bestaat bij The Vital Company altijd uit het uitsturen van één of meerdere thema gerelateerde vragenlijsten, een mentaal onderzoek en een adviesgesprek over de gemeten waarden en resultaten. Doelen van een PSA staan hieronder weergegeven.

Inzetbaarheidsscan

De inzetbaarheidsscan is het perfecte onderzoek om de balans tussen het werkvermogen en baantevredenheid van medewerkers (geven- en nemen model) in kaart te brengen. De inzetbaarheidsscan bestaat bij The Vital Company altijd uit het uitsturen van deze vragenlijst en een persoonlijk adviesgesprek over de resultaten en uitkomsten.

MTO

Medewerkerstevredenheidsonderzoek is een onderzoek gericht op het verkrijgen van feedback van medewerkers. Een MTO bestaat bij The Vital Company altijd uit het uitsturen van meerdere thema gerelateerde vragenlijsten. Doelen van een MTO zijn o.a.: – feedback op arbeidsspecifieke thema’s – inzichtelijk maken van de werkbeleving en tevredenheid – bewustwording creeren in eigen werkbeleving en tevredenheid

Doelen van bovenstaande onderzoeken

 • Vroegtijdig opsporen van potentiële fysieke- en mentale gezondheidsrisico’s en/of
 • Vroegtijdig opsporen van potentiële gezondheids- en arbeidsrisico’s en/of
 • Vroegtijdig opsporen van potentiële fysieke- en mentale belastbaarheidsrisico’s en/of
 • Vroegtijdig opsporen van potentiële mentale gezondheids- en belastbaarheidsrisico’s
 • Onnodig uitval voorkomen
 • Bewustwording creëren en eigen vitaliteit verbeteren
 • Eigen regie en zelfverantwoordelijkheid bevorderen

Resultaten en persoonlijke adviezen

Resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in de online omgeving ‘Qiek’, waar medewerkers kunnen inloggen en een overzicht van hun scores per onderdeel kunnen bekijken. Elke score geeft aan of er geen, laag of verhoogd risico is voor specifieke gezondheidsaspecten, met aanduidingen als positief, verbeter- of actiepunt. Adviesdocumenten zijn ook beschikbaar in Qiek. Daarnaast worden de resultaten opgenomen in een persoonlijk health check paspoort dat elke medewerker na het onderzoek ontvangt. Na bespreking van de resultaten geeft een medewerker van The Vital Company advies over verbeter- en actiepunten.

Individuele opvolgingen & interventies

Wanneer een individuele medewerker een verhoogd risicio heeft op meerdere onderdelen kan er een individuele opvolging plaatsvinden. Dit kan op zowel fysiek als mentaal gebied. Uiteraard betreft het altijd maatwerkgerelateerde interventies. Een aantal voorbeelden op fysiek- en mentaal gebied staan hieronder weergegeven:

Fysiek

 • Fitwave (leefstijl)
 • Werkplekonderzoek
 • Fysiotherapeutisch onderzoek
 • Verdiepend onderzoek op arbeidsgezondheidskundig gebied

Mentaal

 • Mentwave (leefstijl)
 • Stress- en burnout coaching
 • Werk- en privé balans
 • Energiegevers en energienemers