Maak werk van bewegen!

Werk is voor veel mensen de grootste tijdsbesteding van de dag. Helaas brengen veel werknemers de werkdag zittend door, behoorlijk inactief dus. Het menselijk lichaam is gemaakt om te bewegen, te staan, te lopen en te rennen. Langer dan 6 uur zitten per dag is significant van invloed op de verzuimcijfers. Zitten wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd. Bewegingsarmoede kan o.a. de reden zijn tot overgewicht, diabetes type II, stress, minder sociale interactie, slaaptekort en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Reden genoeg om hier serieus mee aan de slag te gaan.

Een medewerker die voldoende beweegt onderscheidt zich in gunstige zin door;

  • Minder kans op gezondheidsschade vanwege het werk
  • Vermindering van bestaand of toekomstig overgewicht
  • Reductie in verzuim
  • Productiviteitsverhoging
  • Langere inzetbaarheid
  • Bevordering gezondheid
  • Positieve en fitte uitstraling (ook goed voor het imago van het bedrijf)

Wat kunt u doen?
Voldoende bewegen valt te leren. Er zijn tal van mogelijkheden om uw personeel te stimuleren en te facilitairen om meer te bewegen op het werk. Het is de kracht om bewegen aantrekkelijk te maken. Men hoeft niet dagelijks een uur te sporten of door wind en weer op de fiets naar het werk te komen. Dankzij onze uitdagende interventies en ervaring stellen wij een concreet beweegplan op die elke medewerker begrijpt en motiveert. Ban bewegingsarmoede uit uw bedrijf, onderneem stappen tot een vitale organisatie. Zie de productiviteit en de tevredenheid met eigen ogen groeien, terwijl het ziekteverzuim daalt.

Leuk statistiekje:
Investeren in fitte medewerkers werkt. Uit onderzoek in de USA is gebleken dat de verhouding tussen investeringen en opbrengsten gunstig is: elke geïnvesteerde dollar leverde 2,5 tot 4,9 dollar op!

Inspiratie overzicht